Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Agata Seredyn Kancelaria Komornicza nr XIII

Jak wpłacać?

Wpłaty na konto komornika

Wszelkich wpłat z tytułu zadłużenia lub zaliczki wierzyciela należy dokonywać na rachunek komornika w:

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

NR: 97 1600 1462 1877 4699 6000 0001

W tytule przelewu należy odpowiednio wskazać:


W przypadku zaliczki wierzyciela - Zaliczka NR KM np: Zaliczka KM 1/18

W przypadku spłaty zadłużenia: Spłata NR KM np: Spłata KM 2/18