Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Agata Seredyn Kancelaria Komornicza nr XIII

Witamy

Na stronie kancelarii Komornika Sądowego Agaty Seredyn

Zastosowane w kancelarii rozwiązania pozwalają na prowadzenie postępowań łącząc wiedzę oraz doświadczenie z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi.


Kancelaria dysponuje możliwością skierowania zapytań drogą elektroniczną do:

-CBDKW – Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych,
-ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
-CPD – Centrum Personalizacji Dokumentów
-OGNIVO – Zapytanie do Krajowej Izby Rozliczeniowej

W celu usprawnienia postępowań egzekucyjnych kancelaria korzysta z usług elektronicznych oferowanych przez systemy teleinformatyczne: ePUAP, eSąd (EPU), oraz modułów Komornik Online oraz Monitor Postępowania Egzekucyjnego (MPE).
EPU ID 2679

Komornik sądowy, zwany dalej „komornikiem”,

jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym.
Przy wykonywaniu czynności komornik podlega nadzorowi sądu oraz nadzorowi odpowiedzialnemu prezesa sądu rejonowego przy którym działa.

Ustawa o komornikach sądowych Art. 2 i 2.1

Podstawa prawna

Podstawą prawną pełnienia służby komornika są przede wszystkim:
Kodeks Postępowania Cywilnego - ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296)
Ustawa o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 r. (tj. Dz. U. z 2018 r poz. 771)
Ustawa o kosztach komorniczych z dnia 28 lutego 2018 r. (tj. Dz. U. 2018 poz. 770)

.